FAQ-Wiki

V:Ik probeer om een Microsoft Outlook-gegevensbestand te herstellen. Uw tool vindt oorspronkelijk 40.456 objecten, maar het herstelde pst-bestand bevat 40.337 objecten volgens het rapport. Waar zijn de ontbrekende 119 objecten gebleven?

A:

Microsoft Outlook-gegevensbestanden bevatten hoofdobjecten (berichten, contacten, nota's, reminders, bijlagen enz.) en serviceobjecten die niet worden weergegeven voor de gebruiker. Wanneer de herstelde gegevens naar het nieuwe pst-bestand worden geschreven, schrijft het programma bepaalde serviceobjecten niet mee, omdat die niet nodig zijn.