FAQ-Wiki

V:Waarom is een PST-bestand na de conversie kleiner dan het oorspronkelijke OST-bestand?

A:

Onze ingenieurs hebben de content van de OST-bestanden (bron) en PST-bestanden (doel) geanalyseerd. Uit deze analyse bleek welk type data niet overgebracht wordt naar het PST-bestand na conversie van het OST-bestand:

  1. oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten;
  2. verwijderde objecten;
  3. datablokken van oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten Het is onmogelijk om deze blokken te gebruiken voor volledig herstel van het originele object, en daarom worden ze behandeld als verwijderbaar.

Kortom, wanneer u een bericht, contact, memo of vergadering verwijdert of wijzigt, wordt het object alleen gemarkeerd als verwijderd, maar gebeurt de verwijdering niet fysiek en blijven de data in het OST-bestand. De nieuwe versie van het object wordt geschreven naar nieuwe toegekende ruimte, maar de oude versie blijft ook aanwezig in het OST-bestand.

Als Outlook actief gebruikt wordt, kan de grootte van het OST-bestand aanzienlijk toenemen, terwijl de feitelijke omvang van de data in het bestand gelijk blijft.

Om het gebruik van schijfruimte te optimaliseren en oude elementen te verwijderen, moet u de functie AutoActiveren configureren in Microsoft Outlook.

Opmerking:

  • hackers zoeken naar en lezen oude versies van documenten om vertrouwelijke gegevens van gebruikers te stelen;
  • de politie zoekt naar en leest verwijderde en oude versies van documenten om belastende gegevens te vinden (gerechtelijke modus);
  • met Outlook Recovery Kit kan de gebruiker zoeken naar data die gewist werden in een OST-/PST-bestand en ze opslaan op een schijf.