FAQ-Wiki

V:Hoe kan ik Contacten weergeven van een nieuwe PST-bestand in Outlook 2003/2007?

A:

U kunt geen Contacten weergeven van een nieuwe PST-bestand in Outlook 2003/2007? Om de Contacten weer te geven moet u:

  • Het Navigate Pane (navigatiedeelvenster) inschakelen in Microsoft Outlook door op Alt-F1 te drukken of View | Navigate Pane (Beeld | Navigatiedeelvenster) te selecteren in het menu.
  • Open het nieuwe PST-bestand via het menu File | Open | Outlook Data file... (Bestand | Openen | Outlook-gegevensbestand)....
  • Vink het item Contacts (Contacten) aan in het Navigate Pane (navigatiedeelvenster).
  • Selecteer het item Calendar (Agenda) in Personal Folders (Persoonlijke mappen).