FAQ-Wiki

V:Outlook Recovery Kit werkt niet meer onder Windows 7. Kunt u een oplossing voorstellen?

A:

Probeer de oplossing die door Microsoft wordt voorgesteld:

  1. Open het Start (Startmenu) en klik op Control Panel (Configuratiescherm).
  2. Ga naar System and Security (Systeem en beveiliging) en klik op System (Systeem).
  3. Klik in het linkerpaneel op Advanced system settings (Geavanceerde systeeminstellingen).
  4. Het venster System Properties (Systeemeigenschappen) opent. Ga naar de tab Advanced (Geavanceerd). Daar ziet u drie secties. Het bovenste noemt Performance (Prestaties) en heeft een knop Settings (Instellingen). Klik op deze knop.
  5. Selecteer de tab Data Execution Prevention (Preventie van gegevensuitvoering).
  6. Selecteer de optie Turn on DEP for all programs and services except those I select (DEP voor alle programma's en services inschakelen, behalve voor de hieronder geselecteerde).
  7. Gebruik de knop Add (Toevoegen) om het uitvoerbare bestand RecoveryToolboxForOutlook.exe te zoeken dat u wilde opstarten toen u de foutmelding kreeg, klik op Open (Openen) om het toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen.
  8. Klik op Apply (Toepassen) of OK om de aanpassing te bevestigen.