OST Viewer

Een gratis tool om OST files te bekijken

Als u de gegevens die zijn opgeslagen in een OST-bestand gratis wilt bekijken, kunt u dit in slechts enkele eenvoudige stappen doen. U hebt geen Outlook, Office365, Exchange Server of Windows Domain Controller nodig. Dit is wat je nodig hebt:

Hoe bekijk je de inhoud van een OST-bestand

Kijker OST
 1. Download, installeer en voer Outlook Recovery Kit uit
 2. Selecteer OST-bestand op de eerste pagina van Outlook Recovery Kit
 3. Kies een conversiemodus (of herstel als het OST-bestand beschadigd is)
 4. Krijg toegang tot mappen, brieven, contacten en meer op de voorbeeldpagina

Deze tool voor het bekijken van OST-bestanden kan de inhoud van werkende en beschadigde OST-bestanden gratis lezen en weergeven zonder gebruik te maken van Outlook, Outlook 365, Outlook voor MAC, Exchange Server of Windows Domain Controller.

Opmerkingen: Voor klanten van macOS, Android, iOS was hier de online versie van Outlook Recovery Kit beschikbaar: https://online.all-recovery-inc.com/nl/

Belangrijkste voordelen van Outlook Recovery Kit:

 • Vriendelijke en duidelijke tool-interface bij het bekijken van OST-bestanden
 • Bekijk brieven, berichten, notities, afspraken en andere items
 • Gegevens sorteren op verschillende velden: van, tot, onderwerp, datum en anderen
 • Inspecteer beschadigde OST-bestanden
 • Open en lees oude OST ANSI-bestandsindelingen voor Outlook 97-2003
 • Bekijk OST-bestanden van het nieuwe Unicode-formaat voor Outlook 2007 en hoger
 • Open OST-bestanden van elke grootte
 • Geeft de inhoud van gecodeerde OST-bestanden weer
 • Toon de inhoud van met een wachtwoord beveiligde OST-bestanden
 • Visualiseer OST Office 365 Files-gegevens
 • Lees OST-bestanden zonder Microsoft Outlook en zonder verbinding te maken met Microsoft Exchange Server of Windows Domain Controller
 • Bewaar gegevens uit OST-bestanden in verschillende formaten: PST / MSG / EML / VCF / TXT
 • Kijker PST Bestand
 • 0x8004010F: Outlook- gegevens bestand kan niet worden geopend
 • Reparatie 2019 Outlook
 • Reparatie 2016 Outlook

Beperkingen:

 • Compatibel met alle versies van Microsoft Windows
 • Werkt niet op macOS, Android, iOS
 • Bij het exporteren van gegevens worden alleen de laatste vijf objecten uit de map opgeslagen in DEMO-modus.

Antwoord:

Onze ingenieurs hebben de content van de OST-bestanden (bron) en PST-bestanden (doel) geanalyseerd. Uit deze analyse bleek welk type data niet overgebracht wordt naar het PST-bestand na conversie van het OST-bestand:

 1. oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten;
 2. verwijderde objecten;
 3. datablokken van oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten Het is onmogelijk om deze blokken te gebruiken voor volledig herstel van het originele object, en daarom worden ze behandeld als verwijderbaar.

Kortom, wanneer u een bericht, contact, memo of vergadering verwijdert of wijzigt, wordt het object alleen gemarkeerd als verwijderd, maar gebeurt de verwijdering niet fysiek en blijven de data in het OST-bestand. De nieuwe versie van het object wordt geschreven naar nieuwe toegekende ruimte, maar de oude versie blijft ook aanwezig in het OST-bestand.

If Outlook is in active use, the size of the OST file can grow quite significantly, while the actual size of data in the file remains the same.

Als Outlook actief gebruikt wordt, kan de grootte van het OST-bestand aanzienlijk toenemen, terwijl de feitelijke omvang van de data in het bestand gelijk blijft.

Om het gebruik van schijfruimte te optimaliseren en oude elementen te verwijderen, moet u de functie AutoActiveren configureren in Microsoft Outlook.

Opmerking:
 • hackers zoeken naar en lezen oude versies van documenten om vertrouwelijke gegevens van gebruikers te stelen;
 • de politie zoekt naar en leest verwijderde en oude versies van documenten om belastende gegevens te vinden (gerechtelijke modus);
 • met Outlook Recovery Kit kan de gebruiker zoeken naar data die gewist werden in een OST-/PST-bestand en ze opslaan op een schijf.

Antwoord:

Wanneer u grote OST-bestanden (4 GB en meer) wilt omzetten, moet u een computersysteem van 64-bit gebruiken. Alle programmacomponenten die nodig zijn om OST naar PST om te zetten, moeten 64-bit zijn. Deze omvatten:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit
 3. Outlook Recovery Kit versie 4.0 en hoger

Op deze manier kunt u de RAM-beperkingen voor elke component vermijden en OST-bestanden van zo goed als eender welke grootte omzetten.

Enorme OST-bestanden omzetten naar PST

Start na installatie van alle nodige componenten Outlook Recovery Kit en voer de volgende handelingen uit:

 1. selecteer op het eerste scherm van het programma het om te zetten OST-bestand
 2. selecteer" Omzetten" op de volgende pagina van de omzetassistent
 3. selecteer de e-mails, contacten en andere informatie die u wilt overbrengen van het OST-bestand naar het PST-bestand
 4. selecteer de optie voor opslag als een PST-bestand
 5. voer de naam van de map in of selecteer de map waar de data opgeslagen zal worden op de schijf

Het proces om het OST-bestand te lezen en vervolgens te exporteren naar PST kan heel wat tijd in beslag nemen. De duur van dit proces is afhankelijk van de prestaties van uw computer, met name van de snelheid van het subsysteem van de schijf.

Opmerking: bij de installatie van Microsoft Office of Microsoft Outlook wordt standaard de 32-bit versie geïnstalleerd. Lees het volgende artikel om Microsoft Outlook 64-bit te installeren: Hoe installeert u de 64-bitversie van Microsoft Outlook?

Antwoord:

Om een heel groot PST-bestand van Microsoft Outlook (meer dan 4 GB) te herstellen, moet Outlook Recovery Kit geïnstalleerd zijn op uw computer, evenals het volgende:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit

Als deze software geïnstalleerd is, zal Outlook Recovery Kit niet beperkt zijn tot de datalimieten van 32 bit-systemen. Het programma zal de data volledig herstellen en opslaan in een nieuw PST-bestand als u werkt met de 64 bit-versies van Microsoft Outlook en Microsoft Windows. Als Microsoft Outlook 32 bit geïnstalleerd is op de computer, zal Outlook Recovery Kit beperkt zijn door de RAM die gebruikt kan worden om data te herstellen.

Als u beschikt over de installatieschijf of distributiekit, kunt u Microsoft Outlook 64 bit installeren naast de 32 bit-versie van Microsoft Outlook. U vindt instructies voor de installatie van Microsoft Outlook 64 bit hier: https://outlook.all-recovery-inc.com/nl/faq-install-microsoft-outlook-64.html.

Antwoord:

Instructies voor installatie van de 64-bitversie van Microsoft Outlook

 1. Om Microsoft Outlook 64 bit te installeren, moet de 64-bitversie van Microsoft Windows geïnstalleerd zijn
 2. Open de installatieschijf voor Microsoft Outlook in de Windows Verkenner
 3. Open de Office-map
 4. Voer het programma setup64.exe uit
 5. Volg de instructies voor installatie
Opmerking: bij de installatie van Microsoft Outlook wordt standaard de 32-bitversie geïnstalleerd.

Antwoord:

Probeer de oplossing die door Microsoft wordt voorgesteld:

 1. Open het Start (Startmenu) en klik op Control Panel (Configuratiescherm).
 2. Ga naar System and Security (Systeem en beveiliging) en klik op System (Systeem).
 3. Klik in het linkerpaneel op Advanced system settings (Geavanceerde systeeminstellingen).
 4. Het venster System Properties (Systeemeigenschappen) opent. Ga naar de tab Advanced (Geavanceerd). Daar ziet u drie secties. Het bovenste noemt Performance (Prestaties) en heeft een knop Settings (Instellingen). Klik op deze knop.
 5. Selecteer de tab Data Execution Prevention (Preventie van gegevensuitvoering).
 6. Selecteer de optie Turn on DEP for all programs and services except those I select (DEP voor alle programma's en services inschakelen, behalve voor de hieronder geselecteerde).
 7. Gebruik de knop Add (Toevoegen) om het uitvoerbare bestand RecoveryToolboxForOutlook.exe te zoeken dat u wilde opstarten toen u de foutmelding kreeg, klik op Open (Openen) om het toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen.
 8. Klik op Apply (Toepassen) of OK om de aanpassing te bevestigen.

Antwoord:

U kunt geen Contacten weergeven van een nieuwe PST-bestand in Outlook 2003/2007? Om de Contacten weer te geven moetu:

 • Het Navigate Pane (navigatiedeelvenster) inschakelen in Microsoft Outlook door op Alt-F1 te drukken of View | Navigate Pane (Beeld | Navigatiedeelvenster) te selecteren in het menu.
 • Open het nieuwe PST-bestand via het menu File | Open | Outlook Data file... (Bestand | Openen | Outlook-gegevensbestand)....
 • Vink het item Contacts (Contacten) aan in het Navigate Pane (navigatiedeelvenster).
 • Selecteer het item Calendar (Agenda) in Personal Folders (Persoonlijke mappen).

Antwoord:

Na WAB-herstel beschikt u over Virtual Cards (vcf)-bestanden. U kunt deze importeren in MS Outlook via de importfunctie. Om de bestanden te importeren in MS Office Outlook moet u:

 1. MS Outlook opstarten
 2. In het menu Bestand - Import and Export (Importeren en exporteren...) selecteren.
 3. Een Import a VCARD file (.vcf) (VCARD-bestand .vcf importeren) selecteren en klikken op Next (Volgende).
 4. Selecteren de te importeren VCARD-bestanden en klik op OK.

OF

 1. MS Outlook opstarten
 2. De map Contacts (Contacten) openen en selecteren
 3. Een vcf-bestand selecteren in Windows Explorer en het verslepen naar de Microsoft Outlook-map

Antwoord:

Onze software werd alleen ontwikkeld voor gegevensherstel. Het kan geen records, statussen, etc. herstellen.

Antwoord:

Onze software kan alleen gegevens herstellen van een bestaand bestand. U kunt proberen om uw bestand te herstellen met sommige on-wis software en het dan herstellen met de Outlook Recovery Kit.

Antwoord:

Ja, maar er is wel ruimte nodig voor tijdelijke (temporary) bestanden. Vrije diskruimte zou tenminste tweemaal de grootte van het originele herstelde .pst bestand moeten zijn.

Antwoord:

Zorg ervoor dat u Outlook sluit voordat u de Outlook Recovery Kit start. Probeer de nieuwere versie van onze software te downloaden en installeer het.

In sommige gevallen, dient u Microsoft Outlook en de Outlook Recovery Kit opnieuw te installeren omdat sommige componenten die in gebruik zijn ge-update moeten worden, maar ze niet vrijgegevens kunnen worden zonder herinstallatie. Tracht uw gegevens in aparte bestanden te herstellen, dan kan helpen. Zorg ervoor dat u genoeg vrije ruimte heeft op uw drive, waarop u gaat opslaan, om herstelde gegevens te bewaren. Probeer niet het bestand op te slaan zonder resultaten onder dezelfde naam als dat van het beschadigde bestand.

Probeer opnieuw gegevens te herstellen.

Antwoord:

U zou het log bestand van het programma naar onze klantenservice moeten versturen. Het log bestand wordt in dezelfde map geplaatst waar de Outlook Recovery Kit is geïnstalleerd (bijvoorbeeld, D:\Program Files\Outlook Recovery Kit\Err.log).

Laat ons tevens weten welke versie van uw Besturing Systeem (OS, Operating System) en Outlook u hebt.

Antwoord:

U kunt het log-bestand zippen door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com). Het zal daarna kleiner worden.

Antwoord:

U dient:

 1. Open Start | Settings | Control Panel | Mail (Start | Settings | Control Panel | Mail)
 2. Gebruik de Delivery tab om het corresponderende PST bestand te selecteren in Deliver new mail to the following location: combo box en bevestig het verplaatsen van de service mappen (indien noodzakelijk).

Zodoende, het nieuwe pst bestand zal het bestand worden dat standaard in Outlook gebruikt wordt.

Antwoord:

Berichten die opgeslagen zijn als .eml bestanden worden geïmporteerd in Microsoft Outlook in verschillende stappen. U dient:

 1. .eml Bestanden naar Outlook Express mappen importeren. Om dit te doen, dient U Outlook Express en Windows Explorer tegelijkertijd te openen.
 2. Selecteer de .eml bestanden in Windows Explorer door gebruik te maken van de Shift + de pijltoetsen te gebruiken of de Ctrl toets + de linkermuisknop.
 3. Gebruik uw muis om de geselecteerde .eml bestanden naar de Outlook Express map te slepen.
  Opmerking: het wordt aanbevolen om een nieuwe map aan te maken in Outlook Express om berichten in te importeren.
 4. Open Microsoft Outlook 2000 en selecteer het File | Import & Export item in het hoofdmenu van het programma.
 5. Selecteer het Import Internet Mail and Addresses item en klik op de Next knop
 6. Selecteer het Outlook Express 4.x, 5 item uit de lijst, laat de Import Mail checkbox geselecteerd staan en klik op de Finish knop.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Calendar (Agenda) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) agenda te laten zien

Nu wordt de Calendar (Agenda) van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Contacts (Contacten) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) contacten te laten zien

Nu wordt de contacten van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Reboot uw computer.
 2. Schakel uw antivirus uit, het kan de toegang tot de Outlook gegevens voor ons programma blokkeren.
 3. Laat Outlook niet aanstaan gedurende en voor het herstel. Als u gekozen hebt om gegevens in nieuwe PST bestanden op te slaan dan zal Outlook automatisch starten in de verborgen modus.
 4. Tracht te herstellen naar aparte bestanden, niet naar PST.
 5. Als u een andere computer heeft, probeer alstublieft dit bestand erop te herstellen.
 6. Stuur het originele bestand naar onze technische ondersteuning voor herstel als mijn suggesties niet helpen.:

U kun teen multi-volume archief creëren van het originele OST/PST bestand door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com), het is een gratis trial. De omvang van elk volume moet ongeveer 30-50 MB zijn. En upload alle bestanden op www.dropbox.com service en stuur ons de links naar alle bestanden.

Antwoord:

Deze fout treedt op:

 • wanneer Microsoft Outlook verschillende Personal Store Folders tracht te openen die een PST bestand gebruiken
 • of als de Personal Store Folder in Microsoft Outlook geregistreerd is, maar het originele PST bestand niet bestaat op de disk of als he pad ernaartoe niet correct is

Om het probleem op te lossen, dient u:

 1. Sluit de Outlook Recovery Kit en Microsoft Outlook
 2. Herstart de computer
 3. Start Microsoft Outlook. Negeer het bericht This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Onder het herstarten van Microsoft Outlook.
 4. Sluit alle PST bestanden (Personal Store Folders) die gebruikt worden, behalve voor de hoofd Personal Store Folder in het linkerdeel van Microsoft Outlook. Om dit te doen, dient u rechts te klikken op het Personal Store Folder item en het Close Personal Store Folder item in het context menu te selecteren.
 5. Sluit Microsoft Outlook
 6. Open Microsoft Outlook opnieuw. Als de foutmelding This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Opnieuw verschijnt, dan is het pad naar de hoofd Personal Store Folder niet correct of de PST bestaat niet op de disk. Om deze fout te herstellen, dient u:
  • De bron PST bestanden te vinden op de disk. De beste manier om dit te doen is om de Microsoft Windows zoekoptie te gebruiken (klik op Start | Search | For Files and Folders)..., selecteer All files and folders (voor Windows XP) en zoek dan naar de *.pst bestanden op de computer).
  • Wijs het correcte pad aan naar het bestand en zijn naam in de eigenschappen van de hoofd Personal Store Folder (rechts klikken op het Personal Store Folder item en selecteer het Properties item in het context menu).

Antwoord:

Microsoft Outlook-gegevensbestanden bevatten hoofdobjecten (berichten, contacten, nota's, reminders, bijlagen enz.) en serviceobjecten die niet worden weergegeven voor de gebruiker. Wanneer de herstelde gegevens naar het nieuwe pst-bestand worden geschreven, schrijft het programma bepaalde serviceobjecten niet mee, omdat die niet nodig zijn.

Antwoord:

U heeft de herstelbewerking uitgevoerd op een andere computer of op een computer met een andere versie van Outlook. Onze software gebruikt Outlook-componenten om de structuur van nieuwe PST-bestanden te compileren. Het herstelde PST-bestand is compatibel met de Outlook-verise op het systeem waar het PST-bestand werd hersteld.

Antwoord:

Dat hangt ervan af. Onze software vereist dat het beschadigde bestand volledig leesbaar is, dus als u het bestand naar een normale, niet-gecrashte harde schijf kunt kopiëren, zal onze software waarschijnlijk kunnen helpen. U kunt de software gratis download en uitproberen. Als het helpt in uw specifieke geval, kunt u de software kopen om de beperkingen van de proefversie op te heffen.

Antwoord:

Outlook slaat objecten op in meerdere blokken die tot 512 bytes bevatten. Bij verwijdering van een bericht blijven deze blokken in het bestand, maar ze kunnen wel worden overschreven bij verzending of ontvangst van nieuwe e-mails. Daardoor is het mogelijk dat een verwijderd e-mailbericht slechts gedeeltelijk wordt hersteld, bijvoorbeeld:

 • als er een onderwerp is, kunnen de tekst in het bericht of de bijlagen verloren gaan;
 • als het onderwerp verdwenen is, maar de tekst van het bericht intact bleef, zal het e-mailbericht worden hersteld zonder Van- en Aanvelden;
 • als de tekst en het onderwerp van het bericht werden overschreven, wordt de bijlage opgeslagen als een afzonderlijk bestand;
 • enzovoort.

Outlook Recovery Kit stelt alles in het werk om verwijderde data te herstellen. Als de datablokken van een object werden overschreven door Outlook, wordt het object slechts gedeeltelijk hersteld.

Antwoord:

Mailboxen repareren na corruptie van het Exchange Server-databasebestand.

Als het Exchange Server-databasebestand beschadigd raakt, beschikt de server nog steeds over *.edb-bestanden met e-mails van gebruikers. Op de computer van de gebruikers zullen ook .ost-bestanden staan met de persoonlijke data van elke gebruiker.

OST-bestanden kunnen snel en eenvoudig worden omgezet naar PST-bestanden met Outlook Recovery Kit.

U kunt proberen om .edb-bestanden te herstellen met Exchange Server Recovery Kit. Deze tool zet persoonlijke mailboxen om naar .pst-bestanden.

We raden aan om beide herstelmethoden te proberen om zoveel mogelijk data te recupereren.

Antwoord:

Deze tool voor omzetting van OST naar PST voorziet een gemakkelijk te gebruiken wizard om in enkele eenvoudige stappen OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden. U heeft geen speciale kennis nodig om de .ost naar .pst te converteren.

Outlook OST naar PST converteren: Microsoft heeft geen specifieke tool om Outlook OST naar PST te converteren. Alle OST2PST-conversietools werden ontworpen door onafhankelijke softwareontwikkelaars. Outlook Recovery Kit biedt de mogelijkheid om 5 objecten per map om te zetten in DEMO-modus.

Antwoord:

Ost- naar pst-bestanden converteren: Outlook Recovery Kit kan *.ost-bestanden lezen van alle versies van Microsoft Exchange Server en Microsoft Outlook (32- of 64-bit, ANSI of UNICODE). De software kan *.ost-bestanden van elke grootte lezen en omzetten.

Antwoord:

De grootte van het omgezette pst-bestand is gelijk aan die van de gegevens die effectief opgeslagen zijn in het ost-bestand. Als u geen archieven maakt en de oorspronkelijke offline opslagmappen niet regelmatig schoonmaakt, worden OST-bestanden steeds groter. Hierdoor kan slechts 5-10% van het bestand effectief gebruikt worden voor gebruikergegevens.

Antwoord:

Bij OST naar PST-omzetting op een computer met Microsoft Outlook is de PST-versie dezelfde als de geïnstalleerde versie van Microsoft Outlook. Als Microsoft Outlook 2007 of een latere versie geïnstalleerd is op de pc, kan het resulterende PST-bestand groter zijn dan 2 GB. Als u MS Outlook 98-2003 gebruikt, blijft de omvang van het resulterende PST-bestand beperkt tot minder dan 2 GB. In dat geval zal Outlook Recovery Kit verschillende PST-bestanden aanmaken om alle gegevens van het oorspronkelijke OST-bestand op te slaan.

Antwoord:

Outlook Recovery Kit kan berichten, contacten, afspraken en andere gegevens van *.OST-bestanden exporteren als MSG-bestanden. De software converteert en slaat alle gegevens op van OST- naar MSG-bestanden. De gebruiker kan daarna de opgeslagen *.msg-bestanden verslepen naar zo goed als elke e-mailclient: Lotus Notes, Microsoft Live, The Bat, Eudora, Incredimail, Mozilla Thunderbird enzovoort.

Antwoord:

Microsoft Outlook voorziet geen functie om *.ost-bestanden te importeren. Om een *.ost-bestand te openen in Outlook, moeten de Exchange Server en Windows Domain Controller werken en beschikbaar zijn voor authenticatie van de gebruiker. Pas daarna kan u de inhoud van een OST-bestand dat geopend is in Outlook omzetten naar een PST-bestand dat ook geopend kan worden in Outlook.

Als de Exchange Server of Windows Domain Controller niet toegankelijk zijn of niet werken, kan de gebruiker niet geauthenticeerd worden, krijgt u geen toegang tot de gegevens en zal u het OST-bestand niet kunnen openen in Outlook.

Antwoord:

Het oorspronkelijke OST-bestand moet omgezet worden naar een PST-bestand met Outlook Recovery Kit om het vervolgens te openen in Outlook. Om OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden met Outlook Recovery Kit moeten de Exchange Server of Windows Domain Controller niet beschikbaar zijn.

Antwoord:

Ga als volgt te werk om het 8004010 F probleem op te lossen bij het gebruik van POP3/SMTP- accounts in Microsoft Outlook:

 1. Download, installeer en start de Outlook Recovery Kit van deze website: https://outlook.all-recovery-inc.com/nl/
 2. Kies een beschadigd .PST bestand in het eerste venster
 3. Kies Recovery Mode (Herstelmodus)
 4. Kies een map om een hersteld bestand in op te slaan
 5. Vervang het beschadigde PST bestand door een hersteld bestand

Ten slotte moet u het beschadigde bestand vervangen door een hersteld of het herstelde bestand toevoegen aan de lijst met gegevensbestanden in Outlook.

Antwoord:

Volg de link https://outlook.all-recovery-inc.com/repair-outlook/nl/ en download Outlook Recovery Kit, de applicatie is compatibel met alle versies van Outlook, inclusief onze nieuwe Outlook 2019. Installeer het vervolgens en volg de volgende instructies:

 1. Start Outlook Recovery Kit.
 2. Kies het benodigde PST bestand.
 3. Kies Recovery mode (Herstelmodus)
 4. Start de analyse van het beschadigde bestand en wacht tot deze voltooid is.
 5. Bekijk een voorbeeld van de inhoud van het gerepareerde bestand.
 6. Kies een map om het herstelde bestand in op te slaan.
 7. Kies Save as PST file (Opslaan als PST bestand)
 8. Klik Save (Opslaan)

Na een succesvol herstek, moet u het PST bestand correct aan Outlook 2019 koppelen:

 1. Open Outlook 2019 en kies File | Info (Bestand | Info)
 2. Klik op Account settings (Account instellingen)
 3. Kies Account settings (Account instellingen) in het pop-up menu.
 4. Kies het tabblad Data files (Data bestanden)
 5. Kies een gegevensbestand uit de lijst.
 6. Klik Delete (Verwijder) als u het bestand kan vinden.
 7. Klik Add (Voeg toe) en geef het juiste PST bestand op.
 8. Open Microsoft Outlook en probeer uw e-mail te verzenden en te ontvangen.

Conclusie

Als u graag wil updaten naar Microsoft Outlook 2019 terwijl u al een oudere versie van Outlook gebruikt (zoals bijvoorbeeld 2016/2013/2010/2007 of iets dergelijks) zou ik u het volgende aanbevelen:

 1. Maak een back-up van de Outlook gegevensbestanden (.pst en/of .ost bestanden).
 2. Verwijder Microsoft Office.
 3. Voer een nieuwe schone installatie van Microsoft Outlook uit in een andere map. Gebruik hier voor de optie geavanceerde installatie en volg de juiste installatie stappen.
 4. Open de lijst Outlook data files (Outlook data bestanden) en voeg het eerder opgeslagen PST bestand van de vorige outlook versie toe.

Selecteer eerst een beschadigd Microsoft Outlook *.pst-bestand:

Selecteer een gebruiksmodus:

 • Selecteer een gebruiksmodus – om een beschadigd *.pst- of *.ost-bestand te herstellen.
 • Conversiemodus – om gegevens te exporteren van OST- naar PST-bestanden.
 • Scannen naar gewiste gegevens – een zoekmodus voor verwijderde objecten.

Op de tweede pagina kan u herstelde objecten bekijken en opslaan (e-mails, contacten, afspraken enzovoort):

Selecteer een doelmap voor opslag van de herstelde gegevens:

Selecteer de opslagwijze voor de herstelde content:

Selecteer het bron *.pst bestand wat u wilt repareren

Selecteer de werkmodus

Lees (detecteer en herstel) data van het geselecteerde *.pst bestand

Specificeer het pad waar de herstelde gegevens opgeslagen moeten worden

Selecteer de methode voor het bewaren van de herstelde data

Bewaar de gegevens op de disk